ANBI-Logo

ANBI

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.
Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status.
Voor de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is een erkenning afgegeven: RSIN 002872079.

Voor meer info klik hier.

Klik hier voor het verkort jaarverslag 2019 van Loge Het Vrij Geweeten No. 25 Breda