Bijeenkomsten

Loge 'Het Vrij Geweeten' komt op donderdagavond bijeen in het logegebouw aan de Ginnekenweg 141 te Breda. Het logejaar vangt begin september aan met een plechtige opening van het werkjaar en loopt vrijwel ononderbroken door tot eind juni, met de viering van de zonnewende: Het 'Zomer-Sint-Jan'.
Dat betekent dat het jaar ongeveer veertig bijeenkomsten kent, die grosso modo zijn onder te verdelen in 'comparities' en 'open loges'.

Comparities

Een comparitie is een bijeenkomst die meestal plaatsheeft in de 'Voorhof' - een vrij gewone vergaderruimte in het logegebouw. De vorm is die van een voordracht ('bouwstuk') door een van de leden (of door een gastspreker) over een onderwerp met een meestal cultureel-historisch, filosofisch, maatschappelijk of meer persoonlijk karakter.

Na het bouwstuk wordt volgens een zeker stramien van gedachten gewisseld over hetgeen de inleider aan de orde stelt. Een opmerkelijk verschil met de vragenronde tijdens een 'gewone' vergadering of bijeenkomst is wel dat het er niet om gaat anderen te overtuigen van het eigen gelijk, niet om het afvangen van inhoudelijke vliegen, maar om te komen tot een zo breed mogelijke belichting van het onderwerp. Het is het resultaat van die 'arbeid' die de leden verrijkt, inspireert en nieuwe inzichten kan opleveren.

Open loges 

Dit zijn rituele bijeenkomsten die o.a. verband houden met de aanname van een Leerling, de bevordering tot Gezel of de verheffing tot Meester. De leden van de loge komen dan, gekleed met schootsvel en witte handschoenen, samen in het gedeelte van het logegebouw dat men de 'werkplaats' noemt. In open loge viert men verder het al genoemde Zomer-Sint-Jan, de 'opening van het werkjaar' en het wintersolstitium: het Winter-Sint-Jan. Belangrijke rituele arbeid in de werkplaats is ook de rouwloge na het overlijden van een lid van de loge. Een werkjaar van 'Het Vrij Geweeten' kent tien tot twaalf rituele bijeenkomsten in open loge.

Het is dit type bijeenkomst dat door teksten, symbolische handelingen en muziek in een plechtige sfeer de aanwezigen wijst op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van zichzelf en van hun medemens.

De loge kent jaarlijks nog enkele andere bijeenkomsten, waaronder een avond met partners, een jaarlijks terugkerend 'Diësfeest' en huishoudelijke vergaderingen, omdat de loge immers ook een 'gewone vereniging' is.