Boeken over de Vrijmetselarij

De onderstaande (ver van volledige) lijst met boeken bevat titels die meer informatie kunnen verschaffen over specifieke onderwerpen die met de Vrijmetselarij te maken hebben.

 


De Vrijmetselarij. Een poging tot inzicht en waardering. In dit boek wordt een poging gedaan om de onbekendheid met, de geheimzinnigheid en de negatieve geruchtenstroom over de Vrijmetselarij om te vormen tot waardering voor deze wereldwijde, geestelijke stroming. Dr. Michiel Dierickx, 1967, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen.


In het hart van de Loge. Riten, symbolen en inwijdingen. Piet van Brabant, 1995, Hadewijch, Antwerpen, ISBN 90 5240 323 6.


Lexicon van de loge. Handboek voor Vrijmetselaars. In dit genuanceerde boek probeert de schrijver de symbolen, thema’s en esoterische tradities in al hun subtiliteiten uit te leggen. Piet van Brabant, 1993, Hadewijch, Antwerpen, ISBN 9052401918.


De werkelijkheid achter een Geheim. De methode van de Vrijmetselarij als zingeving van het bestaan. Dr. Joh. S. Wijne, FAMA Maçonnieke Uitgeverij, 1996, ISBN 9072032063.


Vrijmetselarij een verkenningsreis. Brochure uitgegeven door het Grootoosten der Nederlanden. W.J.M. Akkermans, Den Haag, 1988, ISBN 9070644053.


Lexicon voor de Vrijmetselaar. Zeer volledig lexicon over de Nederlandse Vrijmetselarij. E.J.P. Beekes, Ritus en Tempelbouw, 1999.


Vrijmetselarij in de lage landen. Dit boek, geschreven door een niet-vrijmetselaar, schetst een veelzijdig beeld van de Vrijmetselarij in de Nederlanden. De schrijver plaatst historische kanttekeningen bij ritualen en symbolen, geeft de politieke en culturele betekenis aan van diverse loges en onderzoekt de maatschappelijke achtergrond van de leden. Dr. Anton van de Sande, 1995, Walburg Pers, Zutphen, ISBN 9060119304.


Freemasonry: A Journey Through Ritual and Symbol. Beschrijving van Engelse Vrijmetselarij, voorzien van veel afbeeldingen. W. Kirk MacNulty, Thames and Hudson LTD, 1991, London.


De stijl der Vrije Metselaren: een maçonniek platenboek. Veel kleurige afbeeldingen van voorwerpen uit de Nederlandse Vrijmetselarij. Ritus en Tempelbouw, Den Haag, 1996.


De reeks Beschouwingen van Vrijmetselaren. Uitgegeven in opdracht van de stichting Fama Fraternitatis. Enkele titels zijn: “Vrijmetselarij en geloof”, “Vrijmetselarij, stimulans en inspiratie”, “Vrijmetselarij actueler dan ooit”, “Wat is de Vrijmetselarij?”, “Vrijmetselarij, symboliek en ritus”, “Vrijmetselaar zijn”, etc.


De beoefening van de Koninklijke Kunst in Nederland, een cultuurgeschiedkundige platenatlas der Vrijmetselarij in Nederland.  Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971.


De wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselarij. In dit boek worden de raakvlakken van de Ridderorde der Tempeliers met de Vrijmetselarij op boeiende wijze beschreven. Piet van Praet, Roularta Books, 1993, ISBN 905466056 2.


Symbols of Freemasonry. Mooi geïllustreerd boek over de maçonnieke symboliek. Daniel Bresniak, Editions Assouline, 1997, Paris.


De Tempel en de Loge. Van Tempelridders tot Vrijmetselaars, een historische zoektocht. Michael Bayard & Richard Leigh, Tirion, ISBN 9051213174.


Onder ons gezegd en gezwegen, bespiegelingen van Vrijmetselaren over mens en wereld.  In dit boek o.a. de maçonnieke werkplaats, De Wereld, Reizen. Sjoerd Groenman & Sjoerd Leiker, Het Wereldvenster, Bussum, 1981, ISBN 9029397594.


Leven is als weven: Een halve eeuw vrouwenorde Vita Feminea Textura 1947 -1997, Gedenkboek verschenen bij het vijftigjarige bestaan van de orde Vita Feminea Textura. In het boek worden onder andere de ontstaansgeschiedenis, de doelstellingen en de werkwijze van de orde van vrouwen beschreven. Zeer de moeite waard. Uitgeverij Ten Have Baarn, 1997, ISBN 9025947301.


 

Ook op de site van de Nederlandse Vrijmetselarij is een lijst weergegeven met interessante boeken: www.vrijmetselarij.nl

Een aantal van deze boeken is niet meer in de handel en kan alleen geraadpleegd worden via een gewone of maçonnieke bibliotheek.

De Maçonnieke Bibliotheek: Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik, zit midden in een verhuizing en is daardoor nu niet bereikbaar.