Waarom kunnen alleen maar mannen lid worden van de Orde?

Het feit dat de Vrijmetselarij alleen voor mannen open staat is zowel haar kracht als haar zwakte. Het zou de indruk kunnen wekken dat het belang van vrouwen in de zoektocht naar de essentiële waarden van het bestaan ondergeschikt of van minder waarde zou zijn. Uiteraard is dit niet de reden. Het vrouwelijk aspect is […]

Lees verder

Kan een politicus lid zijn van de Orde?

Politiek-controversiële zaken kunnen geen onderwerp van discussie in de loge zijn, omdat daardoor de harmonie in gevaar kan worden gebracht. Vanzelfsprekend heeft een politicus zijn politieke overtuiging, zeker als hij een echte professional is, maar hij zal die in de loge niet uitdragen en het is dan ook geen bezwaar voor zijn opneming in de […]

Lees verder

Kan een predikant lid zijn van de Orde?

De Orde kent van oudsher een relatief groot aantal predikanten onder haar leden, die de vrijmetselarij actief beoefenen. Zij zijn in het algemeen verbonden aan vrijzinnige kerkgenootschappen of behoren tot vrijzinnige stromingen binnen een kerkgenootschap. Een aantal kerkgenootschappen en vergelijkbare organisaties verwerpt de vrijmetselarij voor haar leden: enkele orthodox-protestantse kerken, Baptisten, Adventisten en Jehovah-getuigen.

Lees verder

Kan een rooms-katholiek in de orde worden opgenomen?

Diverse pausen hebben zich in bullen uitgesproken tegen het lidmaatschap van de vrijmetselarij voor gelovigen. Veel katholieken voelen zich echter niet aan die uitspraak gebonden. Hetzelfde geldt voor zaken als euthanasie, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, seks tussen ongehuwden en abortus. Veel leden van de Orde zijn van huis uit rooms-katholiek. Anderen zijn dat nog steeds, […]

Lees verder

Kan een homoseksueel lid worden van de orde?

Ja, homoseksualiteit is vanzelfsprekend geen enkel bezwaar voor het lidmaatschap. Van ieder lid van de orde wordt verwacht dat hij op een correcte manier omgaat met zijn bijzondere kenmerken, karaktertrekken of geaardheid en deze niet te pas of te onpas voortdurend aan de orde stelt.

Lees verder

Is er zoiets als een aanwezigheidsplicht?

De loge verwacht van de kandidaat dat hij de bijeenkomsten zoveel mogelijk bijwoont en ook anderszins actief is: door het vervullen van functies en het leveren van bijdragen aan de gedachtenwisseling. Alleen bij een goede participatie kan de vrijmetselarij hem immers bieden wat hij daarin wil zoeken. Deze participatie is ook voor de loge als […]

Lees verder

Hoe vaak komt de loge bijeen?

De meeste loges komen één maal per week ’s avonds bijeen op een vaste weekdag. Er zijn ook loges die twee of slechts één keer per maand bijeenkomen. Veel loges beschikken, soms samen met andere loges, over een eigen gebouw; andere huren een ruimte. Het werkjaar loopt van medio september tot de derde week van […]

Lees verder

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

De kosten variëren per loge vanaf zo’n € 335 per jaar. Tevens dient men een passend donker kostuum voor de Open Loges aan te schaffen. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doeleinden. Indien men wenst deel te nemen aan het broedermaal, dat aansluitend op een open […]

Lees verder

Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging. Een nieuw lid mag verwachten dat hij zal worden gestimuleerd zich verder geestelijk te ontplooien en dat de loge en haar leden hem daarin zullen bijstaan. Desondanks kan het zo zijn dat ondanks de zorgvuldigheid van de toelatingsprocedure het lidmaatschap iemand niet datgene brengt wat […]

Lees verder

Is het mogelijk deel te nemen aan een proeftijd?

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Dit varieert van koffieochtenden bij een van de leden thuis tot het bijwonen van een gespreksbijeenkomst met belangstellenden.

Lees verder