De naam van de Loge

“Het Vrij Geweeten” werd in een recente publicatie van een prominente Vrijmetselaar betiteld als de loge met de meest ‘actueel-maçonnieke’ naam die Nederland rijk is. Hoewel de naamkeuze niet onze verdienste is, maar die van onze Bredase voorgangers, zijn wij best een beetje trots op dat feit. Want je kunt de stelling ook omdraaien: wie zich een snel beeld wil vormen van één van de kernwaarden van vrijmetselarij, kan ook voor zichzelf definiëren wat een vrij geweten is of - liever - zou kunnen zijn.

afb01_001

De logegeschiedenis heeft in januari 2016
met de viering van het 225-jarig bestaan
een nieuw hoogtepunt in haar bestaan bereikt.

Het logedevies (de ‘inscriptie’) 

Al bij de oprichtingsvergadering in januari 1791 kozen de logeleden voor een devies dat ze ontleenden aan Horatius (Epistulae I, 1 60/61). In de vertaling die de loge sinds jaar en dag gebruikt, luidt het devies:

‘Dit zij ons een schutsmuur:
 een vrij geweten te hebben en niet te verbleken
 door bewustzijn van schuld.’

 

_DSC4214mod
image-24

De logekleuren 

Eveneens van meet af aan voert Het Vrij Geweeten als logekleur de tint die men ruim twee eeuwen geleden ‘hoogrozerood’ noemde. Recent onderzoek toont aan dat het hier gaat om ponceau- of klaproosrood. In de werkplaats komt het terug in de draaglinten, sieraden en de bies om het schootsvel. Hoewel het Hoofdbestuur van de Orde herhaalde malen te kennen heeft gegeven prijs te stellen op één uniforme kleur voor alle Nederlandse loges (namelijk lichtblauw), is Het Vrij Geweeten zo gesteld op ‘haar’ rood dat het niet licht te vervangen zal zijn.

Aantal leden en hun leeftijd

De loge telt op dit moment (eind 2016) 45 leden, in leeftijd variërend van 32 tot 87 jaar en de gemiddelde leeftijd in onze loge ligt rond de 60 jaar. Het komt maar zelden voor dat leden hun lidmaatschap opzeggen: na hun inwijding blijven ze deel uitmaken van een werkplaats. Overigens zijn vrijmetselaren aan zichzelf bijna verplicht jong van geest te blijven. Dat men het daarmee ernstig neemt, blijkt wel uit de kleurrijke en dynamische invulling van de donderdagavond. Wie kan komen zal niet gauw verstek laten gaan, gewoon omdat de donderdagavond keer op keer boeiende en inspirerende inzichten oplevert en daarnaast ook ronduit gezellig is.

Bijeenkomsten van Het Vrij Geweeten worden wekelijks door 22 tot 26 leden bezocht. Overigens is het in Nederland en daarbuiten gebruik om geregeld op bezoek te gaan bij andere loges (‘visiteren’ noemt men dat in ons jargon).