Samenwerking

Door de Bredase Loges van Vrijmetselaars en Odd Fellows wordt  jaarlijks een lezing aangeboden in de Waalse Kerk en Open Dagen georganiseerd.


In 2017 is door de Vrijmetselaars Loge ‘Geef U Zelf’ het plan opgevat om eens per jaar een lezing voor het Bredase publiek te organiseren.
Haar moederloge
‘Het Vrij Geweeten’ heeft zich direct bij dat initiatief aangesloten.

In dit jaar (2018) hebben de gemengde Vrijmetselaars Loge ‘Arcade’ en de Odd Fellow Loges: ‘Gaia Rebekkah’ (vrouwen) en ‘Turfschip’ (mannen) zich bij dit initiatief aangesloten.

Wij willen alle bewoners van Breda en omgeving (verder) inspireren / meer kennis laten opdoen op levensbeschouwelijk gebied en daarnaast willen wij de Vrijmetselarij en de Odd Fellows meer deel uit laten maken van de samenleving.

Ook willen we de Loges meer bekendheid geven d.m.v. een Open Dag
In het najaar zal er weer een Open Dag worden georganiseerd in het logegebouw aan de Ginnekenweg 141 te Breda.

Wat ons, de loges, bindt is, op basis van eerlijkheid en in de beslotenheid van de Loges, te werken in respect, vertrouwen en verdraagzaamheid aan ons zelf en daarmee aan een betere wereld. Dit doen wij door continue op zoek te zijn naar dat wat verbindt en niet naar dat wat scheidt.

 


Op 19 april 2018 gaf Jan Keij, filosoof, zijn visie geven over:

“De relatie tussen goed en kwaad” 

“Is het kwaad in de wereld een goddelijke ontsporing? Een tekort van de schepper van hemel en aarde? Kan het kwaad in de wereld verzoend worden met de idee van een goede God als schepper? Of is onze vaak wrede wereld eerder het resultaat van een duivelse daad?

“Voor alle duidelijkheid: aan theologie zal ik niet doen. Integendeel, mijn verhaal zal door en door aards zijn en uitgaan van menselijke ervaringen”. J.A. Keij, 19 april 2018