afb01_001_mager

 

 

 

 

 

 

 

inzet12
image-162

Het Vrij Geweeten 225 jaar

 

Op 15 en 16 april 2016 vierd de oudste vereniging van Breda, de Vrijmetselaarsloge “Het Vrij Geweeten” , haar 225 jarig bestaan. “Het Vrij Geweeten” is voortgekomen uit de militaire loge “De Opgaande Oranjezon”, welke haar onderdak vond in de Kaatsbaan van de Prins van Oranje, gelegen aan de noordoostzijde van het huidige Kasteelplein. Omdat Breda een garnizoensstad was waren er vooral in de beginperiode veel militairen lid van de Loge.

Een van de meest prominente Grootmeesters uit de geschiedenis van de Nederlandse Vrijmetselarij was Prins Frederik van Oranje Nassau. Hij werd in 1840 eigenaar van het Mastbos. Niets bijzonders voor onze loge, maar des te meer voor Nassaustad Breda. De Prins bezocht in die dagen regelmatig de KMA en loge “Het Vrij Geweeten” Zo was hij ook aanwezig bij de opening van een nieuw logegebouw.

Omdat de vrijmetselarij nogal eens wordt omschreven als geheimzinnig en mysterieus werd besloten om in het jubileumjaar om naar buiten te treden. In de eerste helft van 2016 is er een lezingenreeks georganiseerd waarbij sprekers van binnen- en buiten de vrijmetselarij een boeiend betoog hebben gehouden over het thema “levenskunst”.

Het thema “levenskunst” is ontleent het jaarthema van de Loge:
“Vrijmetselarij, een voortdurende bron voor het beoefenen van levenskunst”

 

Bij het 200 jarig bestaan van de Loge, in 1991, heeft burgemeester Nijpels een bronzen gedenk plaquette onthuld op het Kasteelplein. Deze ligt na herbestrating nu bij de hoek van de Cadettenflat. Dat is ca. 100 m verwijderd van de juiste locatie van de Kaatsbaan waar de eerste vrijmetselaarsloge in Breda gevestigd was.

Dit jaar, bij het 225  jarige bestaan van de Loge Het Vrij Geweeten, heeft burgemeester Depla de moeite genomen om een welkomstwoord te richten aan alle bezoekers en de leden van de Loge tijdens de openbare jubileum bijeenkomst in de Grote Kerk van Breda op 15 april 2016.

Loge_HVG_067

Loge_HVG_100

 

 

 

 

 

 

 

Foto's:
Paul Mellaart