IMG_1378IMG_4786

Loge_HVG_041
image-184
Loge_HVG_061Loge_HVG_125 Loge_HVG_390  Loge_HVG_287

 

Foto's: Leon Boer, Hein Slee
en Paul Mellaart

Jubileumviering 2016

De vrijmetselarij wordt nogal eens omschreven als geheimzinnig en mysterieus.
De Bredase loge 'Het Vrij Geweeten' trede daarom tijdens haar Jubileumjaar naar buiten. In januari werd een lezing  over 'Het Verloren Symbool van Dan Brown en de Vrijmetselarij' opgevoerd en in maart werd een voordracht gegeven over 'de Vrijmetselarij een levenshouding voor vrije burgers'.

Velen waren aanwezig tijdens de avondvullende openbare Jubileumviering op 15 april waarbij het thema 'het Labyrint' centraal heeft gestaan staan dat door verschillende sprekers vanuit een aantal kanten belicht zal worden.
Op zaterdag 16 april werd er een besloten Jubileumviering specifiek voor vrijmetselaren opgevoerd.

 

HET PROGRAMMA WAS:

Zaterdag 30 januari 2016
Lezing: “Dan Brown's Het Verloren Symbool en de Vrijmetselarij”
Door: Paul Marselje 

                 
Zaterdag 5 maart 2016
Lezing: “Vrijmetselarij: een levenshouding voor vrije burgers”
Door: Mat Herben

              

Vrijdag 15 april 2016 ; Grote Kerk Breda
Openbare Jubileumviering

19:30 Welkom door Marc de Beer
          Voorzitter Loge Het Vrij Geweeten
19:35 Welkomstwoord door  dhr. P.F.G. Depla
          
Burgemeester van Breda,
19:45 Lezing over
          “Van Gogh en Munch: het labyrint van het bestaansmysterie”
          door Ton de Kok (auteur, filosoof, docent)
21:00 Lezing  over
          “De weg naar jezelf middels het labyrint”
          door John Musterd  (trainer en coach)

 

Zaterdag 16 april 2016
Besloten Maçonnieke Jubileumviering