Is er zoiets als een aanwezigheidsplicht?

De loge verwacht van de kandidaat dat hij de bijeenkomsten zoveel mogelijk bijwoont en ook anderszins actief is: door het vervullen van functies en het leveren van bijdragen aan de gedachtenwisseling. Alleen bij een goede participatie kan de vrijmetselarij hem immers bieden wat hij daarin wil zoeken.

Deze participatie is ook voor de loge als zodanig van belang. Slecht bezochte bijeenkomsten zullen het werken (saamhorigheidsgevoel) en de sfeer in de loge ongunstig beïnvloeden. De gemiddelde opkomst in de loges varieert van 50 tot 70%.


Category: Vaak gestelde vragen

← Veel gestelde vragen