Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging. Een nieuw lid mag verwachten dat hij zal worden gestimuleerd zich verder geestelijk te ontplooien en dat de loge en haar leden hem daarin zullen bijstaan. Desondanks kan het zo zijn dat ondanks de zorgvuldigheid van de toelatingsprocedure het lidmaatschap iemand niet datgene brengt wat hij ervan verwachtte. Het ligt dan in de rede, dat men de band met de loge wil verbreken. Uiteraard zal er eerst met de betrokkene worden gesproken over de oorzaken die tot dat verzoek hebben geleid. Bij verhuizing overigens vraagt men meestal overschrijving aan naar een loge in de buurt van de nieuwe woonplaats.


Category: Vaak gestelde vragen

← Veel gestelde vragen