Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

De kosten variëren per loge vanaf zo’n € 335 per jaar. Tevens dient men een passend donker kostuum voor de Open Loges aan te schaffen. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doeleinden. Indien men wenst deel te nemen aan het broedermaal, dat aansluitend op een open loge wordt gehouden, dan is er per loge wisselend entreegeld verschuldigd.


Category: Vaak gestelde vragen

← Veel gestelde vragen