VM logo pms pay-off"Vrijmetselaren
trachten weg te nemen
wat de geesten en gemoederen
verdeelt,
en op te zoeken wat
vereent"

 

 

 

 

 

 

Meer weten over vrijmetselarij

Meerdere keren per jaar organiseert de loge Het Vrij Geweeten een informatiebijeenkomst om uitleg te geven over vrijmetselarij. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die wat meer over de vrijmetselarij en het logeleven wil weten, zowel mannen als vrouwen. 

Vrijmetselaren doen niet aan actieve ledenwerving. Wij gaan ervan uit dat iemand uit eigen beweging (innerlijke drang) moet 'aankloppen'. Zij die meer interesse hebben en graag meer en persoonlijke voorlichting willen kunnen direct contact opnemen met de voorlichter.

Het doel van die informatiebijeenkomst is het verstrekken van informatie. Na een korte inleiding zal een speciale video, geproduceerd door het Hoofdbestuur, getoond worden. De sfeer is informeel en hierbij willen wij vertellen wat ons zoal beweegt, wat vrijmetselarij voor ons betekent en uiteraard gaan we in op al uw vragen.


Open comparitie

De Loge Het Vrij Geweeten heeft 2x jaarlijks een open bijeenkomsten (comparities) op haar programma staan. Hiervoor kunnen mannen zich aanmelden die in hun zoektocht naar zichzelf een open bijeenkomst willen meemaken.

Datum: 26 april 2018
Locatie: het Logegebouw aan de Ginnekenweg 141 te Breda
Tijd: entree vanaf 19:30 uur aanvang 20:00 uur
U dient zich aan te melden melden via de voorlichter.

Open dag

De Loges Het Vrij Geweeten en Geef U Zelf organiseren i.s.m. de andere gebruikers van het Logegebouw een Open Dag.
U kunt die dag kennismaken met de Vrijmetselarij, uw vragen stellen en u ook deelnemen aan het gastrituaal, dat meerdere keren die dag (vanaf 12:00 uur ieder uur), zal worden opgevoerd.

Datum: 21 april 2018
Locatie:
het Logegebouw aan de Ginnekenweg 141 te Breda

Vrij entree, ook vrouwen zijn welkom, vanaf 11:00 uur tot 17:00 uur


Als vrijmetselaar ben ik op zoek naar
wat verbindt en niet naar dat wat scheidt.

Er bestaan vele geschriften waarin getracht wordt vrijmetselarij te omschrijven. Deze publicaties bieden belangstellenden de mogelijkheid tot enig inzicht te komen omtrent de doeleinden van de vrijmetselarij en de bijzondere functie die zij kan hebben te midden van de vele geestelijke stromingen. En toch is het, ondanks het prijsgeven van een groot deel der vroegere beslotenheid en geheimhouding, voor een "niet ingewijde" in de vrijmetselarij vrijwel onmogelijk om tot de werkelijke diepte van haar inhoud door te dringen. Intellectuele benadering alleen schiet te kort.

Je leert immers de weg alleen kennen door hem te gaan.

De vrijmetselarij staat voor de mens, die op zoek is naar de betekenis in zichzelf en in de wereld om hem heen en behulpzaam te zijn in die zoektocht. Het symbolische doel is te bouwen aan de Tempel der Mensheid! Hierin is de mens de levende bouwsteen. Om als levende bouwsteen te kunnen dienen zal men zichzelf daartoe geschikt moeten maken. Dit impliceert een geheel eigen innerlijke weg, langs eigen ervaringen, onbelemmerd door enig dogma.


Wat kan de Vrijmetselarij betekenen in
de hedendaagse samenleving?

Voor velen is de traditie van de Vrijmetselarij een inspirerende belevenis en een vast richtsnoer. Het valt waarlijk niet mee om in evenwicht te blijven en zichzelf te vinden in onze rumoerige samenleving met de nadruk op een technische en materialistische wijze van leven. Dat geloof en vertrouwen vindt men zeker in de Vrijmetselarij.

Het gebruik van beeld en symbool is typisch voor de vrijmetselaarsriten. Zowel de ritualen als de werkplaats zijn een beeld van de psyche. Wanneer men zich openstelt werken zij als een spiegel, die ons de diepere gronden toont in ons eigen wezen. Herkenning en verwerking hangen af van de eigen bereidheid dit proces toe te laten. Elk individu heeft zijn eigen specifieke weg in de zelfverwerkelijking en bij de bewustwording van zijn functie in het totale leven.

De Vrijmetselarij vraagt de kandidaat of deze "meerderjarig" is, d.w.z. volwassen in overdrachtelijke zin, dus verantwoordelijk voor eigen leven en zelfstandig in denken. Dit is een ernstige vraag, maar de Vrijmetselarij is ernstig. Zij pretendeert immers een levensweg te zijn om de zoeker die tot haar komt verder te voeren naar wijdere begrippen, diepere inzichten, van buiten naar binnen.
Bovendien wordt in de Vrijmetselarij van ieder, die zich aanmeldt, verlangd dat hij komt uit eigen vrije wil. Er is geen instantie die iets voorschrijft.

Men moet willen aankloppen en dat gebeurt zodra de behoefte gaat leven. Ieder die toelating verlangt brengt "iets" mede: zichzelf met al zijn specifieke eigenschappen, zijn talenten en kwaliteiten maar ook alle disharmonie en tegenstrijdigheden in zijn karakter. Dit toont aan welk een zware opgave het is om, zoals de Vrijmetselarij opdraagt: "Te streven naar het vormen van een broederschap".

Zoiets kan dan ook alleen mogelijk zijn als men elkaar tegemoet treedt in openheid met respect, vertrouwen en verdraagzaamheid.


afb dag van de VM

Vrijmetselarij uitgelegd in EenVandaag (AVRO/TROS), klik hier

 

beeld ambacht, kunst en inspiratie 443 kB
image-29

 

Bekijk de video:
Vrijmetselarij: ambacht, kunst en ...inspiratie; vragen aan vrijmetselaren.

 

 

 

voorkant magazine
image-30

 

Lees het magazine 'Vrijmetselarij'

Download de voorlichtingsfolder

Aarzel niet om nadere inlichtingen te vragen via: Voorlichting Het Vrij Geweeten

Bezoek ook voor meer informatie: www.vrijmetselarij.nl