Logo-Gr-Loge-image001-155x300

Wat is vrijmetselarij

Het is niet overdreven om te stellen dat vijf vrijmetselaren allen anders zullen antwoorden
op deze vraag. Veel Nederlandse vrijmetselaren voelen zich nog altijd aangesproken door de definitie van vrijmetselarij zoals geformuleerd in de openingsartikelen van
de Ordegrondwet van 1917.

Deze dichterlijke tekst luidt:
"Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil. Zij vindt haar toepassing in de beoefening van de hoogste levenskunst."

Hieruit is af te leiden dat vrijmetselarij geen filosofisch systeem is en ook geen religie, maar eerder een methode die iedereen in staat stelt om op eigen kracht te ontdekken waar het in het leven om zou kunnen draaien.

Aangezien het ieders taak is om zelfstandig tot zijn persoonlijke waarheid te komen, zal het geen verbazing wekken dat twistgesprekken over zaken als politiek en geloof worden vermeden. Niet omdat deze onderwerpen niet interessant zijn, maar omdat het debat erover polariserend zou kunnen werken en vrij snel tot emotionele twistgesprekken zou kunnen leiden.