Is het mogelijk deel te nemen aan een proeftijd?

De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Dit varieert van koffieochtenden bij een van de leden thuis tot het bijwonen van een gespreksbijeenkomst met belangstellenden.


Category: Vaak gestelde vragen

← Veel gestelde vragen